ChangeMan ZMF

Overview

システム要件

システム機能:
  • z/OS対応
  • バージョンコントロール、ビルド管理、およびリリースと展開機能と完全統合
搭載されているインターフェイス:
  • Eclipse Workbench
  • IBM Rational Developer for System z
  • ChangeMan ZDD Windowsクライアント
  • Traditional ChangeMan ZMFインターフェイス
release-rel-2020-6-2-4672 | Wed Jun 24 12:30:09 PDT 2020
4672
release/rel-2020-6-2-4672
Wed Jun 24 12:30:09 PDT 2020