ChangeMan ZMF

Overview

システム要件

システム機能:
  • z/OS対応
  • バージョンコントロール、ビルド管理、およびリリースと展開機能と完全統合
搭載されているインターフェイス:
  • Eclipse Workbench
  • IBM Rational Developer for System z
  • ChangeMan ZDD Windowsクライアント
  • Traditional ChangeMan ZMFインターフェイス
release-rel-2020-9-2-5123 | Tue Sep 15 18:06:14 PDT 2020
5123
release/rel-2020-9-2-5123
Tue Sep 15 18:06:14 PDT 2020