Micro Focus za pomocą oprogramowania Identity Governance 2.5 odciąży osoby na stanowiskach kierowniczych od zadań związanych z zatwierdzaniem dostępu pracowników oraz utrzymaniem zgodności z przepisami

Najnowsza wersja aplikacji zwiększa nadzór nad tożsamością użytkowników i zwiększa efektywność w procesie zarządzania ryzykiem

28 luty 2017

Firma Micro Focus (LSE: MCRO.L poinformowała o rozszerzeniu oferty rozwiązań do zarządzania tożsamością i wprowadzeniu na rynek najnowszej wersji systemu NetIQ Identity Governance 2.5, wcześniej znanego pod nazwą NetIQ Access Review. Wymagania w zakresie zgodności z przepisami i raportowania są coraz bardziej skomplikowane, podczas gdy mamy na to coraz mniej czasu. Najnowsza wersja aplikacji firmy Micro Focus zmniejsza rosnące nakłady pracy osób na stanowiskach kierowniczych. Pomaga im szybko i efektywnie zapewniać zgodność według obowiązujących standardów, a także znajdować nowe sposoby zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka.

Według firmy Gartner, zajmującej się badaniem rynku, "Przedsiębiorstwa i instytucje wkładają duży wysiłek w proces certyfikowania dostępu, prosząc uczestników o sprawdzanie coraz większej liczby pozycji, aby zapewnić zgodność z wymogami proceduralnymi związanymi z kontrolą. Mamy tu do czynienia ze znaczącym poziomem ryzyka, którego ani osoby zatwierdzające, ani sprawdzające nie biorą pod uwagę podczas rozpatrywania żądań dostępu oraz zadań certyfikacji, gdy zwiększają się nakłady pracy. Przedsiębiorstwa i instytucje mają problem z wydajnym korzystaniem z ról i reguł w celu zmniejszenia obciążeń związanych z kontrolami procedur z powodu wyboru złej metodyki".

"Aż do teraz stosowanie tradycyjnego podejścia i procesów sprawiało, że sprawdzanie i certyfikacja uprawnień użytkowników było zadaniem złożonym, uciążliwym i czasochłonnym. Tymczasem dane objęte procesem kontroli powinny być zagregowane i sprawdzone. To z kolei generuje istotne ograniczenia związane z coraz krótszym czasem przeznaczonym na certyfikację" - powiedział Robert Macdonald, strateg ds. rozwiązań do zarządzania tożsamością w firmie Micro Focus. "Szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji zwiększa skuteczność metod certyfikacyjnych, dzięki czemu osoby na kierowniczych stanowiskach mogą dalej brać odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem, chroniąc systemy, aplikacje, pliki, informacje i procesy w przedsiębiorstwach przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem".

Najnowsza wersja aplikacji NetIQ Identity Governance zmniejsza nakłady pracy osób na stanowiskach kierowniczych, pomagając im poruszać się po nawet najbardziej złożonych środowiskach IT dzięki następującym funkcjom:

  • Schemat równorzędnych uprawnień i zakresu użytkowania - w procesie obsługi żądań o dostęp, akceptacji i certyfikacji, prezentuje decydentom informacje o tym, ilu użytkowników (na danym stanowisku, czy w danej lokalizacji) ma ten sam poziom uprawnień i jak często z niego korzystają.
  • Certyfikacja oparta na analizie ryzyka - zmniejsza nakłady pracy poświęcanej na proces certyfikacji dostępu poprzez wymaganie certyfikatów w przypadku uprawnień związanych z większym ryzykiem. Możliwe też jest  oznaczanie uprawnień wysokiego ryzyka w celu objęcia ich dodatkową kontrolą.
  • Widoczność kosztów licencji - udostępnia informację o kosztach licencji osobom wnioskującym o dostęp oraz zatwierdzającym go w ramach obsługi żądań, akceptacji i certyfikacji. Zapewnia to wgląd w koszty licencji w trakcie planowania budżetu.
  • Wydajne gromadzenie danych i poruszanie się po złożonych środowiskach informatycznych - pozwala na szybkie zebranie ważnych danych do podjęcia decyzji, by można było zmieścić się w niewielkich ramach czasowych przeznaczonych na certyfikację, a ponadto zmniejsza koszty i nakład pracy.

Dodatkowe informacje

Oprogramowania NetIQ Identity Governance firmy Micro Focus jest już dostępne. Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie https://www.netiq.com/products/identity-governance.

Informacje o firmie Micro Focus

Firma Micro Focus jest globalnym przedsiębiorstwem, które pomaga klientom w szybszym wdrażaniu innowacji przy mniejszym ryzyku. Nasze oprogramowanie ułatwia tworzenie, obsługę i zabezpieczanie systemów informatycznych, które łączą dotychczasową warstwę merytoryczną i aplikacje z nowymi technologiami, a tym samym ułatwiają dostosowywanie się do coraz bardziej złożonych wymagań biznesowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microfocus.com.